Aquador 32C med maskin problem

Medlem ringer in till RS Trosa och meddelar att de har fått maskinproblem, Då det blåser sydöstligt med by vind över 10m/s ber vi medlemmen ankra upp medans vi åker ner och gör oss klara för att kasta loss med Rescue Henry Andersson. Med 4 personer i besättningen avgår vi Trosa och möter upp medlemmen utanför Trosa Havsbad och inloppet till Trosa. Kopplar upp Aquadoren på vår styrbords sida och börjar bogsering in till Trosa där vi lämnar av vid bryggan

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.