Årets första

En medlem har på eftermiddagen sjösatt sin båt och är ute på premiärtur. Då går kylvattenimpellern sönder. Vi bemannar vår åttametersbåt Rescue Olle Rosell omgående för att bistå medlemmen. Vi bogserar haveristen till trygg hamn och varv för åtgärd. Rescue Olle Rosell är åter kaj 19:50 och beredd på nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.