Assistans

Medlem kontaktade oss på jourtelefonen och meddelade att deras motor inte fungerade. Rescue Ulla Karin med besättning var på plats inom kort och assisterade till deras hemmahamn Borstahusen. Nöjd medlem tackade för insatsen och vi stävade nordvart mot Råå hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.