Segelbåt med motorproblem

Befälhavare på segelbåt ringer med anledning av att de har fått motorhaveri. De bestämmer sig för att försöka segla in till hamn, men när vinden minskar ringer de upp igen för assistans. Vi tar dem de sista 3 sjömilen in till Ystad småbåtshamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.