Assistans i dimman

En liten båt med ett barn och en vuxen person tappar orienteringen i området Norra Björkfjärden i mycket tät dimma. Vi fick en god positionsangivelse av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) som hade pejlat en mobiltelefon på båten och vi hittade båten utan problem. Personerna i båten var lite kalla så vi erbjöd värme och sen körde vi före och assisterade dem hem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.