Assistans i hamn av läckande båt.

Assistans med länspump och besiktning av läckage i segelbåt efter grundstötning. Efter närmare besiktning kunde det konstateras att vatteninträngning endast ägde rum när motorn var i drift. Läckage vid kylning och avgassystem, dock ovan vattenlinjen så ingen omedelbar fara för båten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.