Assistans i hårt väder.

Allmänheten rapporterar in om segelbåt i nödhamn på ö. Ingen kontakt med besättning då vi åkte ut för att stämma av läget. 2 unga seglare hade då lämnat nödhamn och påbörjar resa hemåt mot Bjärmsnäs. Tuffa seglare med för lite båt i det vädret. Vi erbjöd eskort men seglarna tackade nej. Allt gick fint.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.