Assistans i tät dimma

Klockan 21:15 kontaktades RS Holmsund av JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) på grund av att en inringande var orolig för sin pappa som hade kört vilse i den mycket täta dimman och tagit skydd på en ö. Ön lokaliserades och Rescue MinLouis med 5 frivilliga sjöräddare ombord begav sig mot platsen. Mannen påträffades och lotsades till hamnen på Norrbyskär. Efter utfört uppdrag påbörjades hemresan mot Holmsund, Rescue MinLouis bunkrades, utrustningen återställdes och klockan 01:00 lämnade vi hamnen i Patholmsviken för lite sömn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.