Assistans till ambulanshelikopter

Blir larmade på ett sjukvårdsuppdrag på Siarö. Ambulanshelikopter lyckas ej komma åt patient varvid de önskar vår assistans. Avgår med Rescue Vialla, halvvägs ned får vi motbud då de löst det ändå. Återgår mot stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.