Assistans till kommunal räddningstjänst

Assistans med vattenkanon vid större brand i Lomma hamn. Tillsammans med med kommunal räddningstjänst lyckas en del av byggnaden räddas och spridning till närliggande förhindras.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.