Assistans till räddningstjänsten

Ett meddelande om båtolycka i Härnösands hamn kommer som en pushnotis. Eftersom inget larm kommit kontaktar jourhavande skeppare SOS i Sundsvall för kontroll. Enligt inre befäl är det ingen båtolycka utan en odefinierad båt som slitit förtöjningarna och behövde omhändertagande. Räddningstjänsten var utlarmad och på väg. Men då man inte visste omfattningen så önskade man gärna assistans. Jourbesättningen ringdes in och vi avgick för att stötta räddningstjänsten. Väl framme hade räddningstjänsten redan slutfört uppdraget. Det var en liten omastad segelbåt som hade kunnat hanteras med räddningstjänstens båt. Vi avbröt uppdraget och avslutade med en patrullrunda i fritidsbåthamnarna.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.