Assistans vid grundstötning

Under eftermiddagen blev vi uppringda av en medlem som navigerat lite fel och fastnat på ett grund. Vi avgick med tre i besättningen och drog med lite kraft loss båten från grundet och ingen vatteninträngning kunde hittas så båten kunde fortsätta för egen maskin vidare på sin resa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.