Assistans vid motorfel

Haverist med motorproblem ringer jourtelefon och ber om hjälp. Rescue Evedal går mot haveristen. när vi anländer till har de själva fått i gång motorn. Vi återvänder till stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.