Assistansuppdrag Vadstena, Vättern

Motor börjar läcka olja på en Flipper 670. Visar sig att påfyllningslocket inte är åtskruvat ordentligt efter service. Vi hittar locket under motorkåpan och sätter tillbaka det. Båten startar och haveristen går hemåt för egen maskin från Kampudden Vadstena.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.