Assisterar medlem

Rescue Pantamera assisterar en medlem med maskinproblem som ligger för ankar i Långtarmen med maskinproblem. Vi bogserar till hemmahamnen i Törnbyviken Färingsö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.