Assisterar sjukvårdspersonal

Den 1 juni 1907 bildades Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, exakt 113 år senare, blev vår station, RS Värmdö, operativ för första gången!

Att behovet finns, blev tydligt på den strålande vackra startdagen. Vi blev utlarmade för att assistera vid inträffat sjukdomsfall på en ö i södra Ingaröfjärden. Uppdraget bestod i att åka till Björkviks brygga och där hämta upp ambulanspersonal. Färden gick därefter vidare mot platsen där kollegor från RS Dalarö, personal från akutläkarbilen samt ambulanshelikopter påbörjat vårdinsatsen. Patienten transporterades sedemera en kort sträcka med våra enheter till helikoptern, som därefter flög patienten till sjukhus.

Vi skjutsade tillbaka ambulanspersonalen till deras ambulans och gick sedan mot vår nya fina station.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.