Avlösning

Vi blev utkallade för att lösa av RS Höganäs med eftersläckning samt transport av nedbrunnen segelbåt in till land. Länspumpning inleddes men pga brandrester så kunde inte våra pumpar fungera ordentligt. God samverkan mellan tre stationer, kommunal räddningstjänst och Kustbevakningen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Brand eller befarad brand
Aktivitet:
Brandbekämpning
Länspumpning
Transport
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Vindriktning:
NW
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.