Barn driver till havs

Larm om att ett barn driver till havs. Avgår mot positionen, när vi kommer fram har barnet förts iland. Allt slutade väl.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.