Bastubrand

Utbildning övergår till skarpt larm

Dagen var vikt för utbildning av Södertörns Brandförsvarsförbund:s larmoperatörer för att dom ska se de möjligheter som finns med SSRS enheter,övningen övergick  mitt i en genomgång till skarpt larm sökarna ljuder om en bastubrand på utsidan Smådalarölandet c:a 5 m från vattnet. Besättningen som var i närområdet är snabbt iväg och går mot platsen paralellt med Dalarö brandvärn, sjö och landsstyrkor anländer i stort sätt samtidigt men vi har tillgång till vatten direkt och kan börja vattenbegjuta direkt samtidigt som vi förbereder slang till Brandvärnet som påbörjar inbrytnig för att släcka inifrån, även heltidsstyrka från Haninge ansluter

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.