Båt med tio ombord på grund

Båt med 10 personer ombord har gått hårt på grund syd Saltö. Vi evakuerar 9 personer i samband med framkomst och sätter över en räddningsman. Båten har kraftig slagsida som medför att det är lite oroligt ombord. Nallar delas ut till de yngsta. Båten dras loss av Rescue Roger Hansson. Båten lotsas sedan till hemmahamn och de ombordvarande släpps av i närheten av hemmet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.