Båt grundstöter och personer ramlar överbord

På uppdrag vid Nyckelviken får vi larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) om en grundstött båt vid Fjäderholmarna. Vi avgår omedelbart och väl framme lämnar vi vindruterapport om en båt som håller på att sjunka och två personer som ligger i vattnet. Vi tar ombord personerna far och son, visar det sig, och konstaterar att dom är oskadda. Båt och personer transporteras och avlämnas på Lidingö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Räddning från vatten
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.