Båt har kört fast i isen

Inringare observerar en båt som försöker bryta is men har kört fast. Under samtalet med inringaren kommer en annan större båt och hjälper båten loss, varpå RS Trosa avbryter påbörjat uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.