Båt i vassen

Styrpulpetsbåt som fått stopp och drivit in i vassen, en besättningsman simmar in till båten och drar den ut på djupare vatten så den kan fortsätta på egen hand.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.