Båt med annorlunda förtöjning

Sjö och flygräddningscentralen  kontaktar RS Trosa om ett fartyg som ligger illa förtöjt. Bild visar att fartyget är inkört i vasssen. RS Trosa avgår med två enheter. På resan ut inkommer larm om sjuktransport. Rescue Henry Andersson går mot sjuktransporten och Rescue Lilly forsätter mot stora Granholmen for sök av fartyget. Väl på plats får vi kontakt med en person ombord som säger att allt är ok och att de brukar förtöja så för natten genom att köra in i vassen. Rescue Lilly lämnar och återgår Trosa

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.