Båt med motorproblem

Kort efter sjösättning stannar motorn och båten driver och fastnar i dyn. En förbipasserande båt försöker dra loss men förvärrar situationen och lyckas dessutom få med sig en farledsmarkering som fastnar i haveristen. Med viss möda lyckas vi dra loss haveristen och få honom in de få metrarna till kaj.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Lossdragning
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.