Båt med överhettad motor

Motorbåt med överhettad motor som nödförtöjt i inloppet till Skurusundet. Vi avgår direkt efter avslutat uppdrag på Bosön. Vi drar ut på säkert vatten kopplar om och bogserar till Lidingövarvet där medlemmen kommer få hjälp. Familjen är väldigt tacksamma. Går sedan åter till stationen för besättningsbyte.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
1.6 - 3.3
Vindriktning:
NE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.