Båt med sex personer får inte igång motorn

Strax före sex på kvällen blir vi uppringda av Sjö- och flygräddningscentralen, de har en båt med havererad motor på tråden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.