Båt med teknikproblem

Larm inkommer på sökarna. sjöräddningsuppdrag prio 2. En drivande segelbåt utan någon tillsynes ombord. Vi bemannar omgående Rescue Lars Prytz och går mot angiven position. Sådana här gånger kan det i värsta fall vara så att någon person ligger skadad eller sjuk ombord. Vi närmar oss skutan försiktigt med uppsikt över eventuella lösa tampar i vattnet. Lyckligtvis finns en person ombord och är välmående. Båten har fått tekniska problem och helt förlorat framdrift och styrförmåga. Då båten ligger relativt nära grunt vatten kopplar vi omgående och drar ut den på djupare vatten. Bogsering sker in till Härnösands hamn där den kan genomgå nödvändig reparation och service.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.