Båt med vatteninträngning

En frostsprängd genomföring orsakade måttlig vatteninträngning. Dock upptäcktes detta sent och båten hade då tagit in några kubik vatten. Länsning och stänga kulventiler som inte längre stänger tätt. Bogsering till lift i närmsta hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Bogsering
Kontroll
Länspumpning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
E
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.