Båt med vatteninträngning, Stora Rösö

Vi ska precis ut och öva när vi får larm om en båt med mycket vatteninträngning. Vi avgår omedelbart och får på vägen fram information om att haveristen, för att rädda båten, kört upp på en liten strand på Stora Rösö. Vi påbörjar länsning när vi kommer fram men har svårt att få ur allt vatten med en pump, lyckligtvis har vi fler än en ombord. Dessutom ansluter snart kustbevakningens fartyg KBV 316 samt två mekaniker från ett närliggande varv och snart är båten helt länsad och dessutom läcktätad och vi kan tryggt bogsera haveristen till hemmahamn tillsammans med Kustbevakningen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.