Båt på grund

5 meters båt på grund med 2 vuxna och 2 barn ombord. Väl framme har haveristen fått hjälp av annan båt på platsen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.