Båt på grund

Vi hjälpte en medlem som gått på grund väst om Vänersnäs. Vi drog honom av grundet och bogserade till Dalbergså.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.