Båt på grund

Båt körde upp på grundet Stenkistan vid Kodjupet. I samråd med OP-jouren lämnades båten kvar. Vi hjälpte haveristen att köra ut deras ankare och skjutsa dem iland. Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) är informerade om att båten står kvar på grund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Evakuering
Transport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.