Båt på grund

Båt på grund nära land. Lossdragning görs. Framdrift och back kontrollerad och ingen vatteninträngning. Kunde gå för egen maskin hemåt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.