Båt på grund

Klockan 08:21 inkommer larm från Sjö- och flygräddningscentralen om en båt som befinner sig norr om Öregrund. Båten har fått nät i propellern och hamnat på grund. Rescue Minlouis och Rescue Rigoletto bemannas med totalt åtta stycken sjöräddare och beger sig mot platsen. Då det är grunt på platsen får Rescue Rigoletto dra båten flott och assistera båten till hamn. 
 

Besättning Rescue Minlouis: 

Jennifer Wallin 
Axel Skagermark
Henrik Sundholm 
Sven-Olof Palm 
Fredrik Jansson 
 

Besättning Rescue Rigoletto: 

André Höglund 
Per Persson 
Fredrik Jakobsson

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.