Båt på grund

Samtal om en grundstött båt som tar in vatten. När vi kommer fram har alla tagit sig iland. Vi noterar att alla har flytväst. Då de befinner sig på en ö tar vi ombord samtliga och transporterar till fastlandet, 4 vuxna och 4 barn. Vi hämtar båten och länsar under bogsering till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.