Båt på grund i utsatt läge, Vättern

Båt står på grund i Hargebadet i utsatt läge pga sjögång och vind. Vi avgår direkt mot platsen. Det är så grunt att en räddningsman får simma över med en tross för att hjälpa dem. Ärendet inkom via Medlemscentralen men med tanke på det utsatta läget kopplades även Sjöfartsverkets Sjöräddningscentral (JRCC) in.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.