Båt på grund inloppet till Nyköping

Båt på grund, 2 vuxna 3 barn. Ingen information/kommunikation frånhaverist. Larm inkom ifrån allmaänhet som iakttagit segelbåten. Lotsbåt är först på plats, men för grunt. Kustbevakningen (KBV) anslöt strax innan vår ankomst med Rescue Henry Andersson. KBV ribb tog vår tross ut till haverist, sedan kopplade de sig i fallet. Synkad manöver från båda enheterna så drogs den grundstötta segelbåten loss ifrån grundet. Kopplade upp på sidan och bogserade in sista biten till Nyköping då det visade sig att motorn inte heller fungerade.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.