Båt på grund, larm om ev drunkningsolycka

Larm om en övergiven båt vid inloppet till Sunnanå. Vi hade tidigare under natten fått viss information om situationen men haveristen önskade lösa situationen på egen hand. Något senare blev båten övergiven och eftersom Sjö- och flygräddningscentralen ej fick kännedom om hur det gått till bedömdes situationen som ev. drunkningsolycka. Polis, räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet larmades ut. Under eftersök konstaterades att alla ombord nu var säker på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.