Båt på grund N Utkörningen

Samtal till jourtelefonen angående medlem på grund norr om Utkörningen. Avgått med Rescue Adam Johan och assisterat med lossdragning. Medlem sedan fortsatt för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.