Båt på grund utamför Bjärmnsnäs udde

Förbipasserande båt ringer in och meddelar att en snipa har kört på grund. När vi lämnar kaj ringer nödställd själv in och ber om hjälp. När vi kommer fram så begärs även vår RescueRunner ut för assistans då vi inte vill riskera att gå på grund med båten. RescueRunner lämnar över bogsertrossen och båten kan sedan dra ut nödställdes båt på djupare vatten. Nödställd kan fortsätta färden för egen maskin

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.