Båt på grund utanför Halmstad hamn

Dagen startade kl 04:00 av att telefonen ringer en segelbåt har gått på grund utanför Halmstad hamn . Vi bemannar Rescue Hans Laurin och tar med Rescuerunner Allan Mattsson. Det är tre personer ombord och dom ligger nära vågbrytaren. När Allan Mattsson dragit över bogserlinan börjar vi dra dom sitter hårt och vi får ta i ordentligt. Långsamt med vågornas hjälpa kommer dom sakta ut på fritt vatten . Vi tar in dom till kajen och kollar att alla mår bra och att båten är ok . Sen åter går vi till Grötvik. Klara för nya uppdrag. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.