Båt på grund ute på Stavbofjärden

Motorbåt på grund ute på Stavbofjärden. Efter avgång ringer haveristen och berättar att han lyckats ta sig loss. Har inget vatteninträngning och motorn går. Han kan ta sig till hemmahamn för egen maskin. Vi avbryter och återgår till hemmahamnen i Trosa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.