Båt på grund Vättern

Segelbåt på Råssnäsgrundet i Motalaviken. Just när vi ska kasta loss kommer båten själv av grundet pga vågor från en förbipasserande båt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.