Båt på grund vid sidan om leden in till Nyköping

Motorbåt på grund i infartsleden mot Nyköping. Vid första kontakten framkom det att de inte tog in vatten, vid andra kontakten säger haveristen att de ser lite vatten, men kan inte se att det blir mer. Vi går med två enheter då uppgifterna tyder på att de fortfarande kan stå på grund. Efter att vi avgått mot haveristen tas en ny kontakt. Där kan konstateras att de inte står på grund, ligger ankrade och det har inte kommit in mer vatten. Rescue Henry Andersson avbryter därför uppdraget och går mot hemmahamn igen. Lillie fortsätter mot haveristen. Väl på plats visar det sig att haveristen står på grunt vatten. Vi hittar en ingång som funkar och kan koppla för bogsering in till Nyköping. Sista biten in bogserar vi haveristen vid sidan om Lillie.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.