Båt på hamnbotten

På grund av att vattenståndet sjunker 100cm på några timmar hinner blir en medlem med sin båt fast i botten. Vi assisterar med lossdragning där två sjöräddare i vattnet släpar båten till djupare vatten cirka 50-75 meter ut. Efter lossdragning kan båtägarna bege sig till hamn för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
N
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.