Båt som varit på grund tar in vatten

Segelbåt har gått på grund vid Skansundet och fått hjälp att ta sig loss. Nu har de upptäckt att det kommer in vatten, även om det är liten mängd. De önskar hjälp med att bedöma vilken åtgärd som är bäst lämpad. Vi åker dit efter att ha avslutat uppdraget vi höll på med när de ringde in. Efter kontroll av läckaget görs bedömningen att det inte är någon fara just nu. Vi stänger av kranen för sjövattenintaget, den mest troliga källan för vattenintaget.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.