Båt tar in vatten

Vi rings upp på jourtelefonen av en båt med tre personer ombord som tar in vatten mellan Öa och Hva. Vi drar järnet söderut samtidigt som vi förbereder oss för länspumpning och person-i-vattnet. På plats drygt 20 minuter senare tar båten inte längre in vatten (maskin är halvfylld) och de önskar assistans in till Rosendals där de själva vill ta hand om pumpandet. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.