Båt tar in vatten

Vi blir uppringda av en båtägare som upptäkt att båten tar in vatten efter sjösättning, Han kan inte hitta vad det beror på. Vi åker och påbörjar länsning när vi efter ett tag kan se att orsaken är en ej iskruvad dyvika. Efter en stund hittar vi det saknade locket och kan skruva fast det och vi kan länsa torrt. Vi hjälper också till att förflytta båten till en upptagningsramp i närheten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Bogsering
Länspumpning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.