Båt tog in vatten vid kaj

Meddelande från Sjö och Flygräddningscentralen gällande båt som sjunker vid kaj vid Nordkoster. Då den är till kaj är det ej fråga om livräddning och därmed ej sjöräddning. Ansvaret faller på kommunala räddningstjänsten att ansvara för insatsen. Sjöräddningssällskapet assisterar räddningstjänsten från Strömstad med transport av brandmän, bogsering och länspumpning av haveristen. Den goda samverkan bidrog till att haveristen senare kunde lyftas på land trygt i Strömstad. Utan utsläpp i marina nationalparken

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.